JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i det s.k. Arbogamålet

[2017-08-21] Västmanlands tingsrätt

Tingsrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Arbogamålet.

Domen innebär i korthet följande.

Den åtalade kvinnan döms för mord och försök till mord (föräldrarna), anstiftan av mord (maken) samt stämpling till mord i några fall, stämpling till grov misshandel i ett fall, grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, givande av muta, urkundsförfalskning, och hot mot tjänsteman till fängelse på livstid. Två av rättens ledamöter är skiljaktiga på så sätt att de vill ogilla åtalet för hot mot tjänsteman.

Den åtalade mannen döms för mord och försök till mord till fängelse 14 år. En av rättens ledamöter är skiljaktig och vill bestämma påföljden till fängelse 12 år. Mannen utvisas och förbjuds att återvända till Sverige.

Kvinnan och mannen är fortfarande häktade och beträffande kvinnan har åklagaren även i fortsättningen rätt att besluta om restriktioner.

Målsägandebiträdena liksom mannens försvarare har tillerkänts begärda ersättningar. Kvinnans försvarare har tillerkänts lägre ersättning än som begärts.

Senast ändrad: 2017-08-21

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 4202-16

B 3570-16

Beställning av dom:

Dombeställning: Dom i det s.k. Arbogamålet
021-310400