JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mälardalens högskola återbetalningsskyldig för brister i utbildning

[2016-06-14] Västmanlands tingsrätt

I målet mellan Connie Askenbäck och Mälardalens högskola har Västmanlands tingsrätt förpliktat högskolan att betala 170 182 kronor plus ränta till Connie Askenbäck, vilket motsvarar de studieavgifter hon betalat under 2011-2013 för kandidatprogrammet Analytical Finance.

Det finns inte någon särskild lag eller fast rättspraxis som gäller förhållandet mellan studenter och högskolor. Tingsrätten kommer fram till att det mellan Connie Askenbäck och Mälardalens högskola uppkommit ett avtal då utbildningen på många sätt kan anses vara en tjänst och då Connie Askenbäck varit skyldig att betala en studieavgift motsvarande högskolans kostnader för att få del av utbildningen och möjlighet att få en kandidatexamen.

Universitetskanslerämbetet fann 2013 att utbildningen som Connie Askenbäck läste inte höll måttet då fyra av fem examensmål inte uppnåtts och högskolans rätt att meddela examen ifrågasattes. På grund av dessa brister anser tingsrätten att högskolan brutit mot avtalet med Connie Askenbäck eftersom hennes utbildning i praktiken saknade värde. Tingsrätten finner därför att Connie Askenbäck har rätt att få tillbaka allt vad hon betalat i studieavgift.  

Senast ändrad: 2016-06-14

För mer information kontakta:

Johan Nordgren
Rådman
021-310 523
johan.nordgren@dom.se

Målnummer:

T 1806-15